Hoe werkt Blockchain?

Bitcoin is de meest bekende cryptocurrency. Wellicht dat u zelf al redelijk bekend bent met deze digitale betalingseenheid of hebt u ze zelfs al in bezit. Misschien heeft u zelfs wel een bepaalde aversie tegen de bitcoin en ziet u het zeker niet zitten om te investeren in een dergelijke vluchtige markt. Of de bitcoin nu een blijvertje is of niet, de technologie achter de bitcoin zal zich de komende jaren alleen nog maar verder ontwikkelen. De blockchain is een technologie die het hele internet zoals wij dat nu kennen weleens drastisch zou kunnen veranderen. Blockchain in Jip-en-Janneke-taal.

Wat is de blockchaintechnologie precies?

De blockchain is eigenlijk een database. Je zou de blockchain kunnen visualiseren als een netwerk met daarin allemaal blokken die met kettingen aan elkaar verbonden zijn. Het netwerk functioneert als een openbaar grootboek. Iedere tien minuten worden alle transacties overgeschreven naar een nieuw blok. Het nieuwe blok wordt daarna weer verbonden met het oude blok. De blockchain is gedistribueerd, en dat wil dus zeggen dat het netwerk gevormd wordt door meerder servers en apparaten, die verspreid zijn over de hele wereld. Iedere transactie die plaatsvindt binnen het blockchainnetwerk wordt gekopieerd. Het is dus erg lastig om een blokje te wijzigen. Het is nagenoeg onmogelijk om ook maar iets aan het blokje te veranderen. Van iedere transactie wordt de tijd en datum geregistreerd en gecontroleerd door ander gebruikers van de blockchain. Mede daarom is het een zeer veilig systeem.

Hoe werkt de Gulden blockchain?

Vastleggen van contracten

Op het ogenblik zijn de meeste transacties nog van financiële aard. De blockchaintechnologie biedt echter nog veel meer mogelijkheden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om om berichten en muziek, maar de blockchain kan ook gebruikt worden voor het vastleggen van contracten. Eigenlijk is iedere vorm van data die gedigitaliseerd kan worden geschikt voor de blockchaintechnologie.

 

Wat is er nu dan zo bijzonder aan de blockchaintechnologie?

Hetgeen de blockchain zo bijzonder maakt is het gegeven dat het verifiëren van data op een onafhankelijke manier gebeurt. Het systeem is onafhankelijk, omdat er geen overheid of financiële instelling zoals een bank aan te pas komt. Het potentieel voor de ontwikkeling van allerlei blockchaintoepassingen is ontzettend groot. Juist omdat de blockchaintechnologie veel verschillende soorten digitale informatie kan vastleggen is het netwerk prima geschikt voor digitale betalingseenheden, huurcontracten, auteursrechten, hypotheekakten, muziekrechten, samenlevingscontracten, kadastrale gegevens en zelfs verzekeringspolissen.

Decentrale eigenschap

Banken waren eerst wat huiverig voor de blockchaintechnologie, omdat ze de decentrale eigenschap ervan toch wel een beetje als bedreigend ervoeren. Echter hebben banken nu ook in de gaten dat de blockchaintechnologie nog maar in de kinderschoenen staat en de komende jaren verder ontwikkeld zal gaan worden. Banken onderzoeken dus nu ook hoe ze zelf wellicht hun eigen blockchainnetwerken zouden kunnen creëren.

 

Wie controleren de transacties binnen de blockchain?

Dat doen de zogenaamde ‘miners’. Dit zijn gebruikers die door middel van bepaalde software en cryptocurrency transacties creëren of controleren. De miners worden uitgedaagd om wiskundige puzzels op te lossen. Het oplossen van een dergelijke puzzel wordt beloond.

Blockchaintechologie en marketing

Naarmate de hoeveelheid ontwikkelde applicaties voor de blockchaintechnologie toeneemt, zullen deze netwerken over niet al te lange tijd alom vertegenwoordigd zijn. Ook marketeers krijgen dat zachtjes aan in de gaten. We zullen in de nabije toekomst steeds meer producten en diensten via de blockchain gaan verkopen. De blockchaintechnologie zou zich zomaar kunnen gaan ontwikkelen tot het belangrijkste platform voor marketingactiviteiten.

 

Blockchaintechnologie en privacy

De huidige ontwikkelingen in onze maatschappij maken ons duidelijk dat privacy heel erg onder druk staat. De vele aanslagen en dreigingen waar we mee te kampen hebben, maken het ‘noodzakelijk’ om een deel van onze privacy op te geven. We worden min of meer gedwongen om een keuze te maken tussen privacy en veiligheid. Toch is privacy een zeer belangrijke factor voor een vrij en onbespied leven. De kracht van de blockchaintechnologie zit hem in het decentrale karakter ervan. De bijzondere mogelijkheid om anoniem en veilig transacties te kunnen uitvoeren. Veilig en betrouwbaar transacties uitvoeren met mensen die je helemaal niet kent. Dat klinkt natuurlijk vreemd, maar toch is dat nu juist hetgeen de blockchaintechnologie zo boeiend maakt.

Alle feiten van de blockchain nog eens op een rijtje:

 

De bitcoin en Ethereum zijn dus min of meer familie van elkaar. Beiden zijn gebaseerd op dezelfde 5 onderliggende technieken:

 

Een datastructuur die blockchain genoemd wordt en dient als back-end database

  • De blockchain is een tijdvaste, onbetwistbare database die alle transacties binnen het systeem heeft vastgelegd van het begin af aan.
  • Iedere transactie binnen het blockchainnetwerk bezit een eigen lokale kopie van de hele database en omdat de nodes door middel van algoritmen consensus bereiken, blijven alle kopieën synchroon.

 

Een peer-to-peer netwerk voor communicatie

  • Het blockchainnetwerk verandert een traditionele client-server constructie in een netwerk waarin de nodes zowel client als server zijn. Hierdoor wordt het hele netwerk gedecentraliseerd.
  • Een ander bijkomend voordeel is dat er geen sprake meer kan zijn van een ‘singel point of failure’. Het systeem kan door het decentrale karakter dus niet meer zomaar crashen. De kwetsbaarheid van het blockchainnetwerk is dus minimaal.